ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดของสายสัญญาน มีผลต่อระยะเดินสายไฟสัญญานสูงสุดที่สามารถเดินได้ เมื่อติดตั้งโซลีนอยวาล์ว และตัวคอนโทรล

Below is a chart indicating the maximum wire runs that can be used

when installing Hunter AC solenoids and valves.
Valve Wire Sizing (Maximum One-Way Distance in m. Between Controller and Valve)
Ground Wire Size Control Wire (m.)
 
1.0 mm
1.2 mm
1.6 mm
2.0 mm
2.5 mm
3 mm
4 mm
1.0 mm
255 312 363 405 438 462 477
1.2 mm
312 402 495 576 645 699 732
1.6 mm
363 495 645 789 924 1035 1110
2.0 mm
405 576 789 1017 1251 1464 1620
2.5 mm
438 645 924 1251 1620 2001 2307
3 mm
462 699 1035 1464 2001 2610 3159
4 mm
477 732 1110 1620 2307 3159 3999

 

ที่มา : www.hunterindustries.com
Visitors: 204,066