ติดต่อเรา

Contact Us

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

โทรศัพท์ :

 092 543 8887

อีเมล :

smartgardenthailand@gmail.com

Line ID :

 @smartgarden

เว็บไซต์ :

 http://www.smartgardenthailand.com
 

 

 

 

 

 

     Smart Garden QR Code

 

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน
 
ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ Smart Garden ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจาก Smart Garden เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นของร้าน Smart Garden
กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ
ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง Smart Garden เอง เช่น ทาง Smart Garden ส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทาง Smart Garden ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดย Smart Garden เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจาก Smart Garden ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทาง Line ID: smartgarden และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อ Smart Garden ได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทาง Line เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
 - สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากร้าน Smart Garden
 - ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
 - สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน Smart Garden ของลูกค้าเอง
 - ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
 - สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, ตกน้ำ เป็นต้น
 - การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือผิดประเภท , ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี
 - การใช้สินค้าที่ผิดวิธี หรือผิดวัตถุประสงค์จากที่ออกแบบไว้
 - สินค้าที่ส่งมาตรวจสอบ หากไม่พบอาการเสีย แต่สาเหตุเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับ
 - สินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย การส่งสินค้ากลับคืนลูกค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 331,121