วาล์วตั้งเวลารดน้ำต้นไม้

วาล์วตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ (Tap Timer)

ใช้ถ่านแบ็ตเตอรี่ ไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าให้ยุ่งยาก

ติดตั้งง่าย เพียงหมุนเข้ากับก็อกน้ำ

 เหมาะสำหรับพื้นที่การรดน้ำไม่มาก เช่นรดน้ำกระถางต้นไม้ประมาณ 10 - 15 ม.เป็นต้น

Visitors: 329,820