ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง

ปั๊มน้ำหอยโข่ง มีหลายรุ่นให้เลือกใช้ การใช้งานทางงานได้หลากหลาย เช่นภาคเกษตร พืชสวน สวนกล้วยไม้ งานระบบรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

การเลือกใช้งานปั๊มหอยโข่งควรพิจารณาเรื่่องแรงดันน้ำ และปริมาณน้ำที่ต้องการใช้งาน

ปั๊มน้ำที่มีกำลังไฟฟ้าเท่ากันแต่อาจจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน รุ่นหนึ่งอาจจะสามารถสร้างแรงดันได้สูง แต่ส่งน้ำได้ปริมาณน้อย ในขณะที่อีกรุ่นหนึ่งสามารถส่งน้ำได้ปริมาณมากๆ แต่ไม่มีแรงดันในการส่งน้ำขึ้นที่สูงเป็นต้น ตัวอย่างการใช้งานของรุ่นแรกเช่นงานส่งน้ำขึ้นตึกสูง งานระบบรดน้ำ เป็นต้น ส่วนงานที่ต้องการใช้ปั๊มรุ่นที่สองเช่นงานสูบน้ำทางภาคเกษตรจากบ่อหนึ่งไปอีกบ่อหนึ่ง

Visitors: 260,003