ตู้คุมปั๊มพร้อม Controller แบ่งโซน

ตู้ควบคุมประกอบสำเร็จสำหรับระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ (สปริงเกอร์อัตโนมัติ) 

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักที่ทำงานร่วมกัน ดังนี้

1. ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ

2. ตัวคอนโทรลเลอร์ เครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

ชุดตู้อุปกรณ์นี้เป็นตู้ประกอบทีมีอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ภายในตู้เดียว สามารถใช้ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ และวาล์วไฟฟ้า (โซลีนอยวาล์ว) ให้ทำงานสอดคล้องกันให้เป็นแบบอัตโนมัติ มีช่องต่อสายไฟฟ้า เข้า - ออก และช่องต่อสายสัญญานไฟวาล์วไฟฟ้า การติดตั้งง่าย

ในการเลือกซื้อให้เลือกสเป็กของตู้ควบคุมปั๊มที่สอดคล้องกับขนาดของปั๊ม และระบุฟังชั่นอื่นๆที่ต้องการ และเลือกใช้รุ่นและยี่ห้อของเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ตามจำนวนโซนที่ต้องการ

ตู้ควบคุมปั๊ม

 ใช้สำหรับควบคุมปั๊มน้ำหอยโข่ง (ปั๊มน้ำที่ไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติ)

มีหลายชนิดให้เลือกใช้ตามความต้องการของลูกค้า มีทั้งแบบเปิดปิดด้วยมือ แบบรับคำสั่งการทำงานจาก Controller / Timer 

ตู้ควบคุมปั๊มใช้กับปั๊มได้ โดยไม่ต้องติดตั้งถังแรงดัน สวิตซ์แรงดัน หรือชุด Booster

อุปกรณ์การทำงานมาตรฐานของตู้ทุกประเภท

 - สามารถควบคุมปั๊มน้ำแบบ Manual ได้

 - มีสวิตซ์ เปิดแบบ Manual - ปิด - เปิดแบบ Auto

 - มีไฟแสดงสถานะการทำงาน

 - มีช่องต่อสายสัญญาณจากสวิตซ์ลูกลอยติดตั้งให้ในตู้ เพื่อหยุดการทำงานของปั๊มเมื่อน้ำแห้ง

 - มีอุปกรณ์ป้องกันโหลดเกิน (Overload Device) ตัดการทำงานของปั๊มเมื่อกระแสเกิน เพื่อป้องกันมอร์เตอร์ปั๊มไหม้ (Overload Stop)

ราคารวมตู้ไฟ (แบบมีหลังคา ติดตั้งภายนอกได้) และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด

หรือประกอบตามสั่งของลูกค้า

ตู้ควบคุมปั๊มสามารถสั่งประกอบได้ตามฟังชั่นการทำงาน

หากต้องการฟังชั่นเพิ่มเติม (เช่น มีฝา 2 ชั้น, อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าตก OP2, OP4, High Pressure Stop, No Flow Stop) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมครับ

การเลือกขนาดของตู้ควบคุมปั๊มจะต้องเลือกขนาดที่เพียงพอกับขนาดของปั๊มน้ำ และสอดคล้องกับชนิดของมอร์เตอร์ปั๊ม หากมีฟังชั่นเพิ่มเติมจะต้องระบุ เพื่อจะได้ออกแบบตู้ให้ถูกต้อง เช่น

 • ตู้ควบคุมปั๊ม 3 เฟส 380 Volt AC
 • ตู้ควบคุมปั๊มขนาดใหญ่ ควบคุมแบบ Star - Delta
 • ตู้ควบคุมปั๊ม 2 ชุดให้สลับกันทำงาน 

การออกแบบตู้ควบคุมปั๊มและการประกอบเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า


 • ตู้คอนโทรลในตู้ รุ่นใหม่1.jpg
  ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย ตู้ควบคุมปั๊มน้ำหอยโข่ง และเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอยู่ในชุด ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่ไม่ใช่แบบปั๊มออโต้ โดยได้รับคำสั่งในการเ...
  ราคา 11,000 บาท

 • ตู้คอนโทรลในตู้ รุ่นใหม่1.jpg
  ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย ตู้ควบคุมปั๊มน้ำหอยโข่ง และเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอยู่ในชุด ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่ไม่ใช่แบบปั๊มออโต้ โดยได้รับคำสั่งในการเ...
  ราคา 12,200 บาท

 • ตู้คอนโทรลในตู้ รุ่นใหม่1.jpg
  ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย ตู้ควบคุมปั๊มน้ำหอยโข่ง และเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอยู่ในชุด ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่ไม่ใช่แบบปั๊มออโต้ โดยได้รับคำสั่งในการเ...
  ราคา 12,900 บาท

 • ตู้คอนโทรลในตู้ รุ่นใหม่1.jpg
  ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย ตู้ควบคุมปั๊มน้ำหอยโข่ง และเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอยู่ในชุด ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่ไม่ใช่แบบปั๊มออโต้ โดยได้รับคำสั่งในการเ...
  ราคา 13,300 บาท

 • Control panel with WM in.jpg
  ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย ตู้ควบคุมปั๊มน้ำหอยโข่ง และเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอยู่ในชุด ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่ไม่ใช่แบบปั๊มออโต้ โดยได้รับคำสั่งในการเ...
  ราคา 11,700 บาท

 • Control panel with WM in.jpg
  ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย ตู้ควบคุมปั๊มน้ำหอยโข่ง และเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอยู่ในชุด ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่ไม่ใช่แบบปั๊มออโต้ โดยได้รับคำสั่งในการเ...
  ราคา 13,500 บาท

 • Control panel with WM in.jpg
  ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย ตู้ควบคุมปั๊มน้ำหอยโข่ง และเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอยู่ในชุด ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่ไม่ใช่แบบปั๊มออโต้ โดยได้รับคำสั่งในการเ...
  ราคา 15,300 บาท

 • ตู้คอนโทรลนอกตู้.JPG
  ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ใช้ร่วมกับ Controller / Timer ของระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ และปั๊มหอยโข่ง ควบคุมปั๊มขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า ไฟฟ้า 2 สาย (Single phase) 220 โวลต์ ตู้คอนโทรล เป็นตู้ไฟฟ...
  ราคา 7,200 บาท

 • ตู้คอนโทรลนอกตู้.JPG
  ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ใช้ร่วมกับ Controller / Timer ของระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติและปั๊มหอยโข่ง ควบคุมปั๊มขนาดไม่เกิน 7.5 แรงม้า ไฟฟ้า 2 สาย (Single phase) 220 โวลต์ ตู้คอนโทรล เป็นตู้ไฟ...
  ราคา 7,800 บาท

 • ตู้คอนโทรลนอกตู้.JPG
  ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ใช้ร่วมกับ Controller / Timer ของระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติและปั๊มหอยโข่ง ควบคุมปั๊มขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 สาย (3 phase) 380 โวลต์ ตู้คอนโทรล เป็นตู้ไฟฟ้าที่ใ...
  ราคา 8,800 บาท

 • ตู้คอนโทรลนอกตู้.JPG
  ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ใช้ร่วมกับ Controller / Timer ของระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติและปั๊มหอยโข่ง ควบคุมปั๊มขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 สาย (3 phase) 380 โวลต์ มีอุปกรณ์หน่วงเวลา และช่องต่...
  ราคา 10,300 บาท
Visitors: 330,591