สินค้าทั้งหมด

 จำหน่ายปั๊มน้ำ และอุปกรณ์สำหรับระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

โดยเราได้แบ่งกลุ่มของสินค้า ดังนี้ครับ

 • คอนโทรลเลอร์ เครื่องตั้งเวลาสำหรับระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
 • ตู้ควบคุมปั๊มพร้อมคอนโทรลเลอร์แบบแบ่งโซน
 • ตู้ควบคุมปั๊มแบบโซนเดียว (ไม่แบ่งโซน)
 • วาล์วไฟฟ้า หรือโซลินอยวาล์ว สำหรับระบบรดน้ำต้นไม้
 • วาล์วตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ แบบติดตั้งกับก๊อกน้ำบ้าน
 • หัวจ่ายน้ำชนิดฝังดิน (Pop-up)
 • หัวจ่ายน้ำชนิดติดตั้งเหนือดิน
 • ท่อน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ
 • อุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ ของระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
 • อุปกรณ์ไฟฟ้า ไทมเมอร์ อะไหล่ของระบบควมคุม
 • ตู้ควบคุมปั๊มน้ำชนิดอื่นๆ
 • โซลีนอยวาล์วแบบทองเหลือง สำหรับงานระบบน้ำทั่วๆไป
Visitors: 330,591