สินค้าทั้งหมด

จำหน่ายปั๊มน้ำ และอุปกรณ์สำหรับระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

โดยเราได้แบ่งกลุ่มของสินค้า ดังนี้ครับ

  • ปั๊มน้ำหอยโข่ง
  • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
  • คอนโทรลสำหรับระบบรดน้ำต้นไม้
  • ตู้ควบคุมปั๊มและวาล์วไฟฟ้า
  • วาล์วไฟฟ้า หรือโซลินอยวาล์ว
  • หัวจ่ายน้ำชนิดผังดิน
  • หัวจ่ายน้ำชนิดติดตั้งเหนือดิน
Visitors: 204,226