Weathermatic SLM 2 Module สำหรับ PL800

Module สำหรับเพิ่มโซนใน Controller Weathermatic PL800 ชุดละ 2 โซน


√ มีสินค้าพร้อมส่ง

ราคา 1,150 บาท
จำนวน:

 • controllers_xcore_02.png
  เครื่องตั้งเวลารดน้ำ แบบไฟฟ้า ช่องควบคุม 2 โซน ยี่ห้อ : Hunter รุ่น :XC-201I-E ใช้งานง่าย หน้าจอใหญ่ ตั้งเวลาได้ละเอียด ตอบสนองทุกความต้องการงานรดน้ำอัตโนมัติ มีแบตเตอรี่สำรองข...
  ราคา 3,800 บาท

 • controllers_xcore_02.png
  เครื่องตั้งเวลารดน้ำ แบบไฟฟ้า ช่องควบคุม 4 โซน ยี่ห้อ : Hunter รุ่น :XC-401I-E ใช้งานง่าย หน้าจอใหญ่ ตั้งเวลาได้ละเอียด ตอบสนองทุกความต้องการงานรดน้ำอัตโนมัติ มีแบตเตอรี่สำรองข...
  ราคา 5,000 บาท

 • controllers_xcore_02.png
  เครื่องตั้งเวลารดน้ำ แบบไฟฟ้า ช่องควบคุม 6 โซน ยี่ห้อ : Hunter รุ่น :XC-601I-E ใช้งานง่าย หน้าจอใหญ่ ตั้งเวลาได้ละเอียด ตอบสนองทุกความต้องการงานรดน้ำอัตโนมัติ มีแบตเตอรี่สำรอง...
  ราคา 5,700 บาท

 • controllers_xcore_02.png
  เครื่องตั้งเวลารดน้ำ แบบไฟฟ้า ช่องควบคุม 8 โซน ยี่ห้อ : Hunter รุ่น :XC-801I-E ใช้งานง่าย หน้าจอใหญ่ ตั้งเวลาได้ละเอียด ตอบสนองทุกความต้องการงานรดน้ำอัตโนมัติ มีแบตเตอรี่สำรองข...
  ราคา 5,900 บาท

 • Pro-C (2)-s.jpg
  Pro-C เป็นตู้ควบคุมระบบรดน้ำอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับระบบที่มีขนาดกลาง เช่น บ้านพักอาศัย สวนสาธารณะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สามารถควบคุมได้ 4 สถานี หน้อจอแสดงผลมีขนาดใหญ่ทำให้สะดวกต่อการต...
  ราคา 7,500 บาท

 • Pro-C (2)-s.jpg
  Pro-C เป็นตู้ควบคุมระบบรดน้ำอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับระบบที่มีขนาดกลาง เช่น บ้านพักอาศัย สวนสาธารณะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สามารถควบคุมได้ 7 สถานี หน้อจอแสดงผลมีขนาดใหญ่ทำให้สะดวกต่อการต...
  ราคา 9,500 บาท

 • Pro-C.jpg
  Pro-C เป็นตู้ควบคุมระบบรดน้ำอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับระบบที่มีขนาดกลาง เช่น บ้านพักอาศัย สวนสาธารณะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สามารถควบคุมได้ 10 สถานี หน้อจอแสดงผลมีขนาดใหญ่ทำให้สะดวกต่อการ...
  ราคา 11,500 บาท

 • Pro-C (2)-s.jpg
  Pro-C เป็นตู้ควบคุมระบบรดน้ำอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับระบบที่มีขนาดกลาง เช่น บ้านพักอาศัย สวนสาธารณะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สามารถควบคุมได้ 13 สถานี หน้อจอแสดงผลมีขนาดใหญ่ทำให้สะดวกต่อการ...
  ราคา 13,500 บาท

 • Pro-C (2)-s.jpg
  Pro-C เป็นตู้ควบคุมระบบรดน้ำอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับระบบที่มีขนาดกลาง เช่น บ้านพักอาศัย สวนสาธารณะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สามารถควบคุมได้ 16 สถานี หน้อจอแสดงผลมีขนาดใหญ่ทำให้สะดวกต่อการ...
  ราคา 16,500 บาท

 • WM PL-800.jpg
  ชุดควบคุมเวลารดน้ำอัตโนมัติ Weathermatic PL-800 ใช้สำหรับควบคุมโซลินอยวาล์ว ของแต่ละสถานีในการเปิด-ปิดน้ำตามที่ได้ตั้งเวลาไว้ ใช้กับระบบที่มีแรงดันของน้ำอยู่แล้ว เช่นใช้ปั๊มของบ้า...
  ราคา 4,200 บาท

 • WM PL-800.jpg
  ชุดควบคุมเวลารดน้ำอัตโนมัติ Weathermatic PL-800 เป็นตัวพื้นฐาน 4 โซน + Module SLM 2 โซน = 6 โซน ใช้สำหรับควบคุมโซลินอยวาล์ว ของแต่ละสถานีในการเปิด-ปิดน้ำตามที่ได้ตั้งเวลาไว้ ใช้กั...
  ราคา 5,350 บาท

 • WM PL-800.jpg
  ชุดควบคุมเวลารดน้ำอัตโนมัติ Weathermatic PL-800 เป็นตัวพื้นฐาน 4 โซน + Module SLM 2 โซน 2 ตัว = 8 โซน ใช้สำหรับควบคุมโซลินอยวาล์ว ของแต่ละสถานีในการเปิด-ปิดน้ำตามที่ได้ตั้งเวลาไว้...
  ราคา 6,500 บาท

 • ESP-RZX_md.jpg
  ESP-RZX4i 4 Stations เครื่องควบคุมระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ Rain Bird รุ่น ESP-RZXเป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบน้ำอัตโนมัติที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกคุณสมบัติ • มีตัว Backup ข้อม...
  ราคา 5,000 บาท

 • ESP-RZX_md.jpg
  ESP-RZX6i 6 Stations เครื่องควบคุมระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติRain Bird รุ่น ESP-RZXเป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบน้ำอัตโนมัติที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกคุณสมบัติ• มีตัว Backup ข้อมูล...
  ราคา 5,700 บาท

 • ESP-RZX_md.jpg
  ESP-RZX8i 8 Stations เครื่องควบคุมระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติRain Bird รุ่น ESP-RZXเป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบน้ำอัตโนมัติที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกคุณสมบัติ• มีตัว Backup ข้อมูล...
  ราคา 5,900 บาท

 • 24148157614_89f5bfa3ab_z.jpg
  เครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ควบคุมผ่าน WiFi ยี่ห้อ Rachio 8 โซน ใช้งานง่าย ควบคุมการทำงานระยะทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Wifi ตั้งเวลาการรดน้ำ และสั่งงานได้ตลอดเวลา จ...
  ราคา 15,400 บาท
Visitors: 144,700