ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ พร้อม Digital Timer

- ใช้ควบคุมปั๊มน้ำขนาดมากถึง 3 แรงม้า ไฟฟ้า 220V

- ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ เปิดปิดน้ำพุ

- อุปกรณ์หลัก เช่น Digital Timer, Breaker, Magnatic, Overload, รีเลย์

- ตั้งให้ทำงานแบบ Manual หรือ Automatic

- ในโหมด Automatic สามารถตั้งเวลาให้ปั๊มทำงาน และตั้งเวลาให้ปั๊มหยุดทำงาน ได้วันละ 16 รอบ

- ใช้งานทนทานต่อไฟฟ้ากระชาก

- มีช่องต่อเซ็นเซอร์ลูกลอยได้ (แล้วแต่การประยุกต์ใช้งานเช่น การควบคุมปั๊มสปริงเกอร์ ถ้าน้ำในแหล่งน้ำมีระดับต่ำระบบจะไม่ยอมให้ปั๊มทำงาน เป็นต้น)

- สามารถเลือกวันทำงานได้ ตามต้องการ

 

√  มีของพร้อมส่ง

ราคา 7,400 บาท
จำนวน:
Visitors: 331,124