ชุดมินิสปริงเกอร์ 90 ลิตร/ชม.

ชุดมินิสปริงเกอร์ 

อัตราการกินน้ำ 90 ลิตรต่อชั่วโมง

 

 

หมายเหตุ : กรณีจัดส่งให้ ซื้อ 10 ชุดขึ้นไป

√  มีของพร้อมส่ง

ราคา 25 บาท
จำนวน:

หัวจ่ายน้ำมินิสปริงเกอร์

Visitors: 328,714