ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ เปิดปิดด้วยสวิตซ์ลูกลอย up to 3 HP 220 V 1 phase

ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ เปิด-ปิดด้วยสวิตซ์ลูกลอย

สำหรับควบคุมปั๊มน้ำ ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า ไฟฟ้าเฟสเดียว (Single phase) 220 V 

ภายในตู้ประกอบด้วย

 - ตู้ควบคุมแบบกันน้ำได้ มีหลังคา 

 - หน้าตู้มีไฟแสดงสถานะการทำงาน

 - สวิตซ์สามทางเลือก Manual - Off - Automatic

 - เบรคเกอร์ตัดไฟฟ้า

 - รีเลย

 - แมคเนติก พร้อม Overload

ใช้ควบคุมปั๊มน้ำ โดยใช้สวิตซ์ลูกลอยในการสั่ง เปิด-ปิด หรือใช้ Pressure Switch ในการสั่ง เปิด-ปิด เพื่อทำให้ปั๊มหอยโข่งทำงานแบบอัตโนมัติ

เลือกฟังค์ชั่นการทำงานได้หลายอย่าง เช่น ให้ปั๊มน้ำทำการเติมน้ำเข้าสระเมื่อน้ำในสระแห้ง หรือ ใช้ในกรณีบ่อน้ำทิ้งคือให้ปั๊มทำงานเมื่อน้ำในบ่อเต็ม  หรือใช้เพื่อควบคุมปั๊มหอยโข่งให้เปิด-ปิดได้อย่างอัตโนมัติ เป็นต้น

 

√  มีของพร้อมส่ง

ราคา 6,500 บาท
จำนวน:
Visitors: 329,820