ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ไม่เกิน 5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 สาย มีช่องต่อ flow switch / pressure switch

ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ

ใช้ร่วมกับ Controller / Timer ของระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ  และปั๊มหอยโข่ง

ควบคุมปั๊มขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า

ไฟฟ้า 3 สาย (3 phase) 380 โวลต์

มีอุปกรณ์หน่วงเวลา และช่องต่อ flow switch และ pressure switch 

 

ตู้คอนโทรล เป็นตู้ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ โดยได้รับคำสั่งในการเปิด-ปิดปั๊มน้ำให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดวาล์วจากตัวคอนโทรลเลอร์ (Timer) ซึ่งทุกขั้นตอนจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติ

รายการสินค้านี้ ยังไม่ได้รวมตัวคอนโทรลเล่อร์ (Timer)

หากต้องการรวมคอนโทรลเลอร์ด้วยให้เลือกรายการตู้ควบคุมปั๊มพร้อมคอนโทรลเลอร์ Timer 

หรือเลือกซื้อคอนโทรลเลอร์ (Timer) ตามยี่ห้อและจำนวนโซนตามต้องการ ทางร้านจะประกอบเข้าตู้และร้อยสาย (wiring) ให้ฟรี

หากไม่แน่ใจกรุณาปรึกษาทางเราก่อน

 

รายการนี้มีอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตู้ ดังนี้

- เบรคเกอร์ไฟฟ้า

- มี Overload ตัดกระแสไฟฟ้าหากกระแสไฟฟ้าเกินจากที่ตั้งไว้

- สามารถควบคุมการทำงานได้จากหน้าตู้ ( Manual / Off / Auto )

- มีช่องต่อ sensor switch เช่น Water Level Switch

ราคา 10,300 บาท
จำนวน:

วิธีการต่อสายไฟฟ้า และสายสัญญาณ สำหรับตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ไฟฟ้า 3 เฟส


 • ตู้คอนโทรลในตู้ รุ่นใหม่1.jpg
  ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย ตู้ควบคุมปั๊มน้ำหอยโข่ง และเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอยู่ในชุด ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่ไม่ใช่แบบปั๊มออโต้ โดยได้รับคำสั่งในการเ...
  ราคา 11,000 บาท

 • ตู้คอนโทรลในตู้ รุ่นใหม่1.jpg
  ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย ตู้ควบคุมปั๊มน้ำหอยโข่ง และเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอยู่ในชุด ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่ไม่ใช่แบบปั๊มออโต้ โดยได้รับคำสั่งในการเ...
  ราคา 12,200 บาท

 • ตู้คอนโทรลในตู้ รุ่นใหม่1.jpg
  ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย ตู้ควบคุมปั๊มน้ำหอยโข่ง และเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอยู่ในชุด ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่ไม่ใช่แบบปั๊มออโต้ โดยได้รับคำสั่งในการเ...
  ราคา 12,900 บาท

 • ตู้คอนโทรลในตู้ รุ่นใหม่1.jpg
  ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย ตู้ควบคุมปั๊มน้ำหอยโข่ง และเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอยู่ในชุด ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่ไม่ใช่แบบปั๊มออโต้ โดยได้รับคำสั่งในการเ...
  ราคา 13,300 บาท

 • Control panel with WM in.jpg
  ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย ตู้ควบคุมปั๊มน้ำหอยโข่ง และเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอยู่ในชุด ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่ไม่ใช่แบบปั๊มออโต้ โดยได้รับคำสั่งในการเ...
  ราคา 11,700 บาท

 • Control panel with WM in.jpg
  ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย ตู้ควบคุมปั๊มน้ำหอยโข่ง และเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอยู่ในชุด ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่ไม่ใช่แบบปั๊มออโต้ โดยได้รับคำสั่งในการเ...
  ราคา 13,500 บาท

 • Control panel with WM in.jpg
  ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย ตู้ควบคุมปั๊มน้ำหอยโข่ง และเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอยู่ในชุด ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง ที่ไม่ใช่แบบปั๊มออโต้ โดยได้รับคำสั่งในการเ...
  ราคา 15,300 บาท

 • ตู้คอนโทรลนอกตู้.JPG
  ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ใช้ร่วมกับ Controller / Timer ของระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ และปั๊มหอยโข่ง ควบคุมปั๊มขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า ไฟฟ้า 2 สาย (Single phase) 220 โวลต์ ตู้คอนโทรล เป็นตู้ไฟฟ...
  ราคา 7,200 บาท

 • ตู้คอนโทรลนอกตู้.JPG
  ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ใช้ร่วมกับ Controller / Timer ของระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติและปั๊มหอยโข่ง ควบคุมปั๊มขนาดไม่เกิน 7.5 แรงม้า ไฟฟ้า 2 สาย (Single phase) 220 โวลต์ ตู้คอนโทรล เป็นตู้ไฟ...
  ราคา 7,800 บาท

 • ตู้คอนโทรลนอกตู้.JPG
  ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ใช้ร่วมกับ Controller / Timer ของระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติและปั๊มหอยโข่ง ควบคุมปั๊มขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 สาย (3 phase) 380 โวลต์ ตู้คอนโทรล เป็นตู้ไฟฟ้าที่ใ...
  ราคา 8,800 บาท
Visitors: 331,124