โซลีนอยวาล์วทองเหลือง

โซลีนอยวาล์วทองเหลือง ส่วนใหญ่ใช้ในงานระบบอุตสาหกรรม 

โซลินอยด์วาล์ว 2/2  ใช้งาน น้ำ , น้ำมัน , ลม , แก๊ส วัสดุทองเหลือง

Coil IP65

(NC) ปกติปิด

ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12V , 24V  ไฟฟ้ากระแสสลับ  AC 24V, 220V 

งานระบบสปริงเกอร์แนะนำให้ใช้โซลีนอยวาล์วสำหรับระบบรดน้ำต้นไม้ (24 VAC) โซลีนอยวาล์วระบบรดน้ำต้นไม้ (คลิก)

สำหรับวาล์วชนิด (NO) ปกติเปิด กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งราคา


 • Brass Solenoid Valve.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว วัสดุทองเหลือง ขนาด 1/4" ใช้งาน น้ำ , น้ำมัน , ลม , แก๊ส (Water, Oil, Air, Gas) Coil IP65 Operating Pressure : Air 0-1.0 Mpa / Oil 0-0.9 Mpa / Water 0-0.7 Mpa Operat...
  ราคา 520 บาท

 • Brass Solenoid Valve.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว วัสดุทองเหลือง ขนาด 3/8" ใช้งาน น้ำ , น้ำมัน , ลม , แก๊ส (Water, Oil, Air, Gas) Coil IP65 Operating Pressure : Air 0-1.0 Mpa / Oil 0-0.9 Mpa / Water 0-0.7 Mpa Operat...
  ราคา 600 บาท

 • Brass Solenoid Valve.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว วัสดุทองเหลือง ขนาด 1/2" ใช้งาน น้ำ , น้ำมัน , ลม , แก๊ส (Water, Oil, Air, Gas) Coil IP65 Operating Pressure : Air 0-1.0 Mpa / Oil 0-0.9 Mpa / Water 0-0.7 Mpa Operat...
  ราคา 700 บาท

 • Brass Solenoid Valve.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว วัสดุทองเหลือง ขนาด 3/4" ใช้งาน น้ำ , น้ำมัน , ลม , แก๊ส (Water, Oil, Air, Gas) Coil IP65 Operating Pressure : Air 0-1.0 Mpa / Oil 0-0.9 Mpa / Water 0-0.7 Mpa Operat...
  ราคา 900 บาท

 • Brass Solenoid Valve.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว วัสดุทองเหลือง ขนาด 1" ใช้งาน น้ำ , น้ำมัน , ลม , แก๊ส (Water, Oil, Air, Gas) Coil IP65 Operating Pressure : Air 0-1.0 Mpa / Oil 0-0.9 Mpa / Water 0-0.7 Mpa Operatin...
  ราคา 1,200 บาท

 • Brass Solenoid Valve.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว วัสดุทองเหลือง ขนาด 1-1/4" ใช้งาน น้ำ , น้ำมัน , ลม , แก๊ส (Water, Oil, Air, Gas) Coil IP65 Operating Pressure : Air 0-1.0 Mpa / Oil 0-0.9 Mpa / Water 0-0.7 Mpa Oper...
  ราคา 2,100 บาท

 • วาล์วทองเหลือง.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว วัสดุทองเหลือง ขนาด 1-1/2" ใช้งาน น้ำ , น้ำมัน , ลม , แก๊ส (Water, Oil, Air, Gas) Coil IP65 Operating Pressure : Air 0-1.0 Mpa / Oil 0-0.9 Mpa / Water 0-0.7 Mpa Oper...
  ราคา 2,500 บาท

 • วาล์วทองเหลือง.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว วัสดุทองเหลือง ขนาด 2" ใช้งาน น้ำ , น้ำมัน , ลม , แก๊ส (Water, Oil, Air, Gas) Coil IP65 Operating Pressure : Air 0-1.0 Mpa / Oil 0-0.9 Mpa / Water 0-0.7 Mpa Operatin...
  ราคา 3,300 บาท
Visitors: 164,867