โซลีนอยวาล์วทองเหลือง NC 1/2"

โซลินอยด์วาล์ว วัสดุทองเหลือง ขนาด 1/2"

2W160-15

ใช้งาน น้ำ , น้ำมัน , ลม , แก๊ส (Water, Oil, Air, Gas)

Coil IP65

Operating Pressure : Air 0-1.0 Mpa / Oil 0-0.9 Mpa / Water 0-0.7 Mpa

Operating Temperature : -5°C -  80°C

(NC) ปกติปิด

เลือกใช้ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12V , 24V  ไฟฟ้ากระแสสลับ  AC 24V , 110V , 220V , 380V

 

√  มีของพร้อมส่ง

 

ราคา 800 บาท
จำนวน:

 • Brass Solenoid Valve.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว วัสดุทองเหลือง ขนาด 1/4" 2W025-08SV ใช้งาน น้ำ , น้ำมัน , ลม , แก๊ส (Water, Oil, Air, Gas) Coil IP65 Operating Pressure : Air 0-1.0 Mpa / Oil 0-0.9 Mpa / Water 0-0.7...
  ราคา 530 บาท

 • Brass Solenoid Valve.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว วัสดุทองเหลือง ขนาด 3/8" 2W160-10S ใช้งาน น้ำ , น้ำมัน , ลม , แก๊ส (Water, Oil, Air, Gas) Coil IP65 Operating Pressure : Air 0-1.0 Mpa / Oil 0-0.9 Mpa / Water 0-0.7 ...
  ราคา 660 บาท

 • Brass Solenoid Valve.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว วัสดุทองเหลือง ขนาด 3/4" กันน้ำ IP65 2W200-20S ใช้งาน น้ำ , น้ำมัน , ลม , แก๊ส (Water, Oil, Air, Gas) Coil IP65 Operating Pressure : Air 0-1.0 Mpa / Oil 0-0.9 Mpa / ...
  ราคา 950 บาท

 • โซลีนอยวาล์วทองเหลือง 1 นิ้ว.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว วัสดุทองเหลือง ขนาด 1" 2W250-25S ใช้งาน น้ำ , น้ำมัน , ลม , แก๊ส (Water, Oil, Air, Gas) Coil IP65 Operating Pressure : Air 0-1.0 Mpa / Oil 0-0.9 Mpa / Water 0-0.7 Mp...
  ราคา 1,500 บาท

 • วาล์วทองเหลือง.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว วัสดุทองเหลือง ขนาด 1-1/4" 2W400-40S ใช้งาน น้ำ , น้ำมัน , ลม , แก๊ส (Water, Oil, Air, Gas) Coil IP65 Operating Pressure : Air 0-1.0 Mpa / Oil 0-0.9 Mpa / Water 0-0....
  ราคา 2,450 บาท

 • วาล์วทองเหลือง.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว วัสดุทองเหลือง ขนาด 1-1/2" ใช้งาน น้ำ , น้ำมัน , ลม , แก๊ส (Water, Oil, Air, Gas) Coil IP65 Operating Pressure : Air 0-1.0 Mpa / Oil 0-0.9 Mpa / Water 0-0.7 Mpa Oper...
  ราคา 2,550 บาท

 • วาล์วทองเหลือง.jpg
  โซลินอยด์วาล์ว วัสดุทองเหลือง ขนาด 2" 2W500-50 ใช้งาน น้ำ , น้ำมัน , ลม , แก๊ส (Water, Oil, Air, Gas) Coil IP65 Operating Pressure : Air 0-1.0 Mpa / Oil 0-0.9 Mpa / Water 0-0.7 Mpa...
  ราคา 3,600 บาท
Visitors: 331,121