ชุดพ่นหมอก Netafim Cool Net 4 หัว (ครบชุด)

Cool Net Set

Netafim สินค้าอิสราเอล

ชุดพ่นหมอก Cool Net 4 หัว (ครบชุด)

ปริมาณน้ำ 4x7.5 ลิตร/ชม. (30 ลิตร/ชม.) สายยาว 30 ซม.

ออกแบบพิเศษ ป้องกันน้ำหยด

เหมาะสำหรับระบบสปริงเกอร์ลดความร้อนในสวน ติดตั้งรอบบ้าน ลดความร้อนในโรงเรือนเพาะปลูกพืช ผัก โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โรงเลี้ยงสัตว์ ลดประมาณฝุ่นควัน ฝุ่นละออง 

ใช้แรงดันน้ำจากท่อน้ำประปา ติดตั้งง่าย ต่อออกจากท่อพีอี ใช้แรงดันจากปั๊มน้ำทั่วไป

 

 

 

หัวพ่นละอองหมอก เนตาฟิม    CoolNet 4-Head Set Netafim  

หัวพ่นละออง เรือนเพาะชำ   Fogger 4-head set Netafim CoolNet   

     หัวพ่นหมอก หัวพ่นละออง    หัวพ่นหมอก หัวพ่นละออง

Applications:‎

Super-fine static mister especially designed for cooling and humidifying greenhouses and livestock, ‎and for irrigating over rooting tables.

Specifications:

 • Bridgeless design eliminates dripping. ‎
 • Static mister , flow rates: 7.5 l/h
 • Pressure range 3.0-5.0 bar. 
 • Inlet connector:
  Press fit. ‎
 • The nozzles are code colored: ‎
  - ‎ 7.5 l/h. silver gray

Features and Benefits:

 • Bridgeless design eliminates dripping. ‎
 • Interchangeable components. ‎
 • Acid resistant (AA) raw materials, thus allowing the application chemicals to pass ‎through the system. The system can be cleaned by application of suitable acid ‎treatments. ‎
 • Micro sized droplets, at a relatively low pressure of 4.0 bar the CoolNet Pro™ uniformly distributes an average drop size of 65 micron.
 • Specially designed for cooling, humidifying and rooting tables. ‎
 • Strongly recommended to connect the CoolNet™ to the distribution pipe with a SSPE ‎‎(super soft PE) micro-tube, a specifically designed weight and AD valve (anti-drain) that ‎will prevent distribution pipe drainage. ‎

 

 

 

√  มีของพร้อมส่ง

ราคา 180 บาท
จำนวน:
Visitors: 330,592