หัวพ่นหมอก Netafim Cool Net

Cool Net Head

Netafim (สินค้าอิสราเอล)

หัวพ่นหมอก Cool Net (หัวเดี่ยว)

 • ปริมาณน้ำ 7.5 ลิตร/ชม.
 • ช่วงความดัน 3.0 - 5.0 บาร์

Applications:‎

Super-fine static mister especially designed for cooling and humidifying greenhouses and livestock, ‎and for irrigating over rooting tables.

Specifications:

 • Bridgeless design eliminates dripping. ‎
 • Static mister , flow rates: 7.5 l/h
 • Pressure range 3.0-5.0 bar. 
 • Inlet connector:
  Press fit. ‎
 • The nozzles are code colored: ‎
  - ‎ 7.5 l/h. silver gray

Features and Benefits:

 • Bridgeless design eliminates dripping. ‎
 • Interchangeable components. ‎
 • Acid resistant (AA) raw materials, thus allowing the application chemicals to pass ‎through the system. The system can be cleaned by application of suitable acid ‎treatments. ‎
 • Micro sized droplets, at a relatively low pressure of 4.0 bar the CoolNet Pro™ uniformly distributes an average drop size of 65 micron.
 • Specially designed for cooling, humidifying and rooting tables. ‎
 • Strongly recommended to connect the CoolNet™ to the distribution pipe with a SSPE ‎‎(super soft PE) micro-tube, a specifically designed weight and AD valve (anti-drain) that ‎will prevent distribution pipe drainage. ‎

 

 

    หัวพ่นละอองหมอก Netafim CoolNet Head

CoolNet Head Netafim หัวพ่นหมอก                

 

 

√  มีของพร้อมส่ง

ราคา 25 บาท
จำนวน:
Visitors: 329,820