คุณรู้หรือไม่ เราควรรดน้ำต้นไม้เวลาไหนดีที่สุด

เวลาในการรดน้ำต้นไม้ รวมไปถึงระยะเวลาในการรดน้ำต้นไม้ มีความสำคัญต่อความสมบูรณ์ของต้นไม้ในสวน เวลาที่ควรรดน้ำต้นไม้แนะนำให้รดน้ำเวลาเช้า เป็นหลักเวลาเดียว เพื่อให้น้ำแก่พืชเพื่อใช้ในขบวนการสังเคราะห์แสงในช่วงกลางวัน แต่หากต้องการรดน้ำเพิ่มขึ้นอีกรอบ แนะนำให้รดน้ำเวลาเย็นอีกรอบหนึ่ง เช่นพืชที่ต้องการความชื้นมากๆ หรือเมื่อลงพืชหญ้าใหม่ๆ 

ไม่แนะนำให้รดน้ำเวลากลางวัน เนื่องจากอากาศและพื้นดินมีความร้อนมากขึ้น การรดน้ำอาจเกิดไอน้ำระอุขึ้นมาจึงอาจเป็นการทำให้พืชบางชนิดเสียหาย เช่นดอกไม้ พืชที่มีใบบาง 

ปัจจัยอืนๆที่ควรคำนึงถึงในการตั้งเวลาการรดน้ำต้นไม้ เช่น การรดน้ำสนามหญ้าควรหลีกเลี่ยงเวลาที่ใช้งานสนามหญ้าเป็นประจำ ดังนั้นถ้าสมาชิกตัวน้อยของบ้านชอบออกไปเล่นสนามหญ้าตอนเย็นๆ ควรรดน้ำสนามหญ้าเวลาเช้าเวลาเดียว สนามกอร์ฟใช้งานสนามหญ้าตลอดเวลากลางวัน ดังนั้นสนามกอร์ฟรดน้ำได้ในเวลาหัวค่ำที่สนามปิดแล้ว

 

 

 

 

Visitors: 330,590