หัวจ่ายน้ำ Impact ฉีดเป็นลำ ตีน้ำ Naan 423 เกลียว 1/2 นิ้ว ปรับมุมได้

Naan 423

- ยึงน้ำได้ไกล 12-13 ม.

- วางระยะห่างระหว่างหัวจ่ายน้ำ 14 ม.

- เกลียวนอก 1/2"

 

Specifically designed for irrigation of field
edges
Applications: all overhead irrigation of crops
• High water distribution with spacing up to 14 m
• Durable, heavy-duty, construction
• Sand and dust protection sleeve ensures reliable
operation and durability
• WP - Hammer ensures all water inside pattern and
prevents irrigating roads and neighbors.

 

√ มีสินค้าพร้อมส่ง

ราคา 730 บาท
จำนวน:

Naan 423 spec

Visitors: 329,820