หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ

หลักการทำงานของระบบสปริงเกอร์

การทำงานของระบบสปริงเกอร์ ประกอบด้วยการต่อน้ำจากท่อน้ำที่มีแรงดัน (ในวิดีโอของอเมริกาจะต่อน้ำจากท่อประปาภายนอกซึ่งมีแรงดันน้ำมาก แต่ของเมืองไทยมักจะต่อท่อมาจากท่อที่มีแรงดันจากปั๊มบ้าน) การเปิดปิดน้ำใช้โซลีนอยวาล์วซึ่งจะต่อสัญญาณมาจากตัวตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาที่เราได้ตั้งเอาไว้ตัวตั้งเวลาจะสั่งให้โซลีนอยวาล์วเปิด (ปกติปิด ถึงแม้ไม่มีสัญญาณ) เมื่อน้ำผ่านโซลีนอยวาล์ว น้ำจะไปตามท่อที่ต่อเอาไว้ ไปถึงหัวสปริงเกอร์แต่ละตัว 

Visitors: 329,820