ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ สองตัวสลับกันทำงาน up to 3 HP 1 phase คุมด้วยลูกลอย

ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ สองตัว สลับกันทำงาน สั่งการทำงานด้วยสวิตซ์ลูกลอย

สำหรับควบคุมปั๊มน้ำ ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า ไฟฟ้าเฟสเดียว (Single phase) 220 V 

ภายในตู้ประกอบด้วย

 - ตู้ควบคุมแบบกันน้ำได้ มีหลังคา 

 - หน้าตู้มีไฟแสดงสถานะการทำงาน ของปั๊มแต่ละตัว

 - สวิตซ์สามทางเลือก Manual - Off - Automatic ของปั๊มแต่ละตัว

 - เบรคเกอร์ตัดไฟฟ้า

 - รีเลย

 - แมคเนติก พร้อม Overload

ใช้ควบคุมปั๊มน้ำ โดยใช้สวิตซ์ลูกลอยในการสั่ง เปิด-ปิด

สลับการทำงานปั๊ม เพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊ม

เลือกฟังค์ชั่นการทำงานได้หลายอย่าง เช่น ให้ปั๊มน้ำทำการเติมน้ำเข้าสระเมื่อน้ำในสระแห้ง หรือ ใช้ในกรณีบ่อน้ำทิ้งคือให้ปั๊มทำงานเมื่อน้ำในบ่อเต็ม เป็นต้น

 

ราคา 13,000 บาท
จำนวน:
Visitors: 329,818