ข้อแตกต่างระหว่างโซลีนอยวาล์วแบบ UPVC และโซลีนอยวาล์วแบบทองเหลือง

ข้อแตกต่างระหว่างโซลีนอยวาล์วแบบพลาสติก PVC และโซลีนอยวาล์วแบบทองเหลือง

หลายท่านมีข้อสงสัยระหว่างโซลีนอยวาล์วทั้งสองชนิดนี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร อย่างไหนคงทนกว่ากัน และควรจะเลือกใช้แบบไหนให้ตรงกับการใช้งานให้เหมาะสม

โซลีนอยวาล์วแบบพลาสติก 

โซลีนอยวาล์วพลาสติก

ตัวโซลีนอยทำมาจากวัสดุพลาสติกแข็งที่มีความแข็งแรงสูง สามารถทนทานแรงดันและแรงกระแทกของน้ำได้สูง ภายในมีกลไกที่ซับซ้อน กลไกในการเปิดปิดน้ำโดยใช้ไฟฟ้าในการยกแกนเปิดรูน้ำเล็กๆ เพื่อให้เปิดวาล์วทั้งตัวได้ ในการเปิดและปิดน้ำจะใช้แรงดันน้ำในการช่วยเปิด และปิดวาล์ว ส่วนใหญ่แกนคอยล์ใช้กระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำขนาด 24 V AC ซึ่งเป็นมาตรฐานของโซลีนอยวาล์วระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติของอเมริกา ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน ตัวคอยล์ออกแบบมาให้สามารถกันน้ำได้ สามารถติดตั้งได้ทั้งการฝังใต้ดิน และติดตั้งด้านบน

ใช้ไฟฟ้าในการทำงานต่ำ

ใช้แรงดันน้ำใช้การช่วยเปิดและปิดวาล์ว แรงดันน้ำใช้งานไม่ต่ำกว่า 1 บาร์ ( 10 ม.)

โซลีนอยวาล์วแบบทองเหลือง

โซลีนอยวาล์วทองเหลือง

ตัวโซลีนอยวาล์วทำมาจากวัสดุทองเหลือง ภายในเป็นแผ่นยางสำหรับใช้ในการเปิดปิดวาล์ว ขนาดไฟฟ้าที่ใช้มีให้เลือกใช้หลายขนาด เช่น 24 V AC, 110 V AC, 220 V AC, 24 V DC เป็นต้น

หลายท่านเข้าใจว่าโซลีนอยวาล์วทองเหลืองจะมีความแข็งแรงมากกว่าโซลีนอยวาล์วแบบพลาสติกเนื่องจากความเข้าใจที่ว่าวัสดุทองเหลืองมีความแข็งแรงกว่าพลาสติก แตในความเป็นจริงในการใช้งานแล้ว โซลีนอยวาล์วแบบพลาสติกซึ่งทำมาจากพลาสติกแข็งชนิดพิเศษ สามารถทนแรงดันน้ำและแรงกระแทกน้ำได้สูง การใช้งานในระบบน้ำทั่วๆไปแล้ว โซลีนอยวาล์วแบบพลาสติก สามารถทนแรงดันได้เพียงพออยู่แล้ว ในการใช้งานจริงแล้วความคงทนของโซลีนอยวาล์วไม่ได้อยู่ที่ความคงทนของวัสดุเท่านั้น แต่อยู่ที่การปิดน้ำที่แน่นอน เชื่อถือได้ด้วย

Visitors: 204,070