ข้อแตกต่างระหว่างโซลีนอยวาล์วแบบพีวีซี และโซลีนอยวาล์วแบบทองเหลือง

ข้อแตกต่างระหว่างโซลีนอยวาล์วแบบพลาสติก PVC และโซลีนอยวาล์วแบบทองเหลือง

หลายท่านมีข้อสงสัยระหว่างโซลีนอยวาล์วทั้งสองชนิดนี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร อย่างไหนคงทนกว่ากัน และควรจะเลือกใช้แบบไหนให้ตรงกับการใช้งานให้เหมาะสม

 

โซลีนอยวาล์วแบบพลาสติก 

โซลีนอยวาล์วพลาสติก

ตัวโซลีนอยทำมาจากวัสดุพลาสติกแข็งที่มีความแข็งแรงสูง สามารถทนทานแรงดันและแรงกระแทกของน้ำได้สูง ภายในมีกลไกที่ซับซ้อน กลไกในการเปิดปิดน้ำโดยใช้ไฟฟ้าในการยกแกนเปิดรูน้ำเล็กๆ เพื่อให้เปิดวาล์วทั้งตัวได้ ในการเปิดและปิดน้ำจะใช้แรงดันน้ำในการช่วยเปิด และปิดวาล์ว ส่วนใหญ่แกนคอยล์ใช้กระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำขนาด 24 V AC ซึ่งเป็นมาตรฐานของโซลีนอยวาล์วระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติของอเมริกา ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน ตัวคอยล์ออกแบบมาให้สามารถกันน้ำได้ สามารถติดตั้งได้ทั้งการฝังใต้ดิน และติดตั้งด้านบน

ใช้ไฟฟ้าในการทำงานต่ำ เดินสายสัญญาณได้ไกลถึงกว่า 700 ม. (สายไฟขนาด 1 sq.mm.) ทำให้สามารถติดตั้งตัวโซลีนอยห่างจากตัวคอนโทรลได้

ใช้แรงดันน้ำใช้การช่วยเปิดและปิดวาล์ว แรงดันน้ำใช้งานไม่ต่ำกว่า 1 บาร์ ( 10 ม.)

 

โซลีนอยวาล์วแบบทองเหลือง

โซลีนอยวาล์วทองเหลือง

ตัวโซลีนอยวาล์วทำมาจากวัสดุทองเหลือง ภายในเป็นแผ่นยางสำหรับใช้ในการเปิดปิดวาล์ว 

แรงดันน้ำใช้งานที่แรงดันต่ำได้ คือแรงดันน้อยๆได้ เช่นการใช้งานในการเปิดปิดท่อระบายน้ำทิ้งทางแท๊งค์น้ำ การเปิดปิดน้ำของสวนเกษตรที่ตั้งถังน้ำ แล้วเปิดน้ำให้น้ำไหลไปตามแรงโน้มถ่วง เป็นต้น

โซลีนอยวาล์วชนิดทองเหลืองแต่ละขนาดมีคอยล์หลากหลายแบบให้เลือกใช้ คือ ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12V,  DC24 V หรือเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC 24V, AC 110V, AC 220V

ระบบเปิดปิดเป็นแบบ Direct Acting คือใช้การยกแกนโซลีนอยเพื่อยกแผ่นยางไดอะแฟมขึ้นโดยตรง

หลายท่านเข้าใจว่าโซลีนอยวาล์วทองเหลืองจะมีความแข็งแรงมากกว่าโซลีนอยวาล์วแบบพลาสติกเนื่องจากความเข้าใจที่ว่าวัสดุทองเหลืองมีความแข็งแรงกว่าพลาสติก แต่ในความเป็นจริงในการใช้งานแล้ว โซลีนอยวาล์วแบบพลาสติกซึ่งทำมาจากพลาสติกแข็งชนิดพิเศษ สามารถทนแรงดันน้ำและแรงกระแทกน้ำได้สูง การใช้งานในระบบน้ำทั่วๆไปแล้ว โซลีนอยวาล์วแบบพลาสติก สามารถทนแรงดันได้เพียงพออยู่แล้ว 

กรณีที่ใช้ตัวตั้งเวลาเป็นระบบคอนโทรลแบบแบ่งโซน กระแสที่ไปจ่ายให้กับโซลีนอยจะมีเพียง 2-3 แอมป์ การใช้คอนโทรลแบบแบ่งโซนกับโซลีนอยวาล์วทองเหลือง ซึ่งต้องใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่า เนื่องจากจะต้องยกทั้งแกนและแผ่นยางเปิดเปิดวาล์วด้วย  อาจจะมีปัญหาได้ในบางกรณี

 

Smart Garden Thailand

Tel. 0925438887

Visitors: 329,821