Rain Sensor ทำงานอย่างไร ใช้งานอย่างไร

Rain Sensor หรือเซ็นเซอร์น้ำฝน 

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ (Controller) หน้าที่ของมันคือมันจะตัดระบบรดน้ำต้นไม้ไม่ให้ทำงาน ถ้า Rain Sensor ตรวจจับว่ามีฝนตกแล้ว ก่อนหน้าที่จะถึงเวลารดน้ำต้นไม้ หรือในระหว่างการรรดน้ำต้นไม้ 

หลักการทำงานของมันคือเมื่อมีฝนตกตัวมันจะเปียก เมื่อมันเปียกมันจะตัดวงจรการทำงานของระบบสปริงเกอร์ โดยมันจะตัดการทำงานของสปริงเกอร์จนกว่าตัวมันแห้ง สรุปคือ เมื่อถึงเวลารดน้ำต้นไม้ที่เราได้ตั้งเอาไว้แล้ว แต่ตัว Rain Sensor เปียกอยู่ ระบบสปริงเกอร์ในรอบรดน้ำต้นไม้เวลานั้นจะไม่ทำงาน โดยจะเว้นเวลาการรดน้ำนั้นไปเป็นรอบต่อไป 

เราสามารถตั้งได้ว่าฝนตกมากน้อยแค่ไหน ตัว Rain Sensor ถึงจะตัดการทำงาน และตั้งได้ว่าหลังจากที่มันตรวจจับน้ำฝนได้แล้ว จะให้มันแห้งเร็ว หรือแห้งช้า

ยกตัวอย่างเช่น เราตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ไว้ที่เวลา 8 โมงเช้า แต่มีฝนตกตอนกลางคืน และหยุดตกแล้ว แต่ตัวมันยังเปียกอยู่ ระบบสปริงเกอร์ก็จะไม่ทำงานในตอนเช้า

Visitors: 328,714