ตัวเซ็นเซอร์ และประโยชน์การใช้งานในระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

อุปกรณ์เซ็นต์เซอร์ในระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โดยใช้งานร่วมกันกับตู้ควบคุมปั๊มและวาล์วของระบบรดน้ำอัตโนมัติ เซนเซอร์ มีหลายชนิดด้วยกัน แต่ละชนิดมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนี้

เซนเซอร์ตรวจจับระดับน้ำของแหล่งน้ำ

เซนเซอร์ตรวจจับการไหลภายในท่อน้ำ

เซนเซอร์ตรวจจับแรงดันน้ำ

เซนเซอร์ตรวจจับน้ำฝน

เซนเซอร์ตรวจจับความชื้นในดิน

Visitors: 330,592