การเลือกขนาดสายไฟสัญญาณ สำหรับควบคุมปั๊มและโซลีนอยวาล์ว ระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ

การเลือกขนาดสายไฟสัญญาณ สำหรับควบคุมปั๊มและโซลีนอยวาล์ว ระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ

 

ขนาดของสายสัญญาณ มีผลต่อระยะเดินสายไฟสัญญาณสูงสุดที่สามารถเดินได้

หรือระยะห่างสูงสุดระหว่างโซลีนอยวาล์ว และตัวคอนโทรล (หน่วย เมตร)

Below is a chart indicating the maximum wire runs that can be used when installing Hunter AC solenoids and valves.

Valve Wire Sizing (Maximum One-Way Distance in m. Between Controller and Valve)

ระยะเดินสายไฟ 

ตัวอย่างการใช้ตาราง

ในเดินสายสัญญาณหากต้องการรู้ว่าระยะทางที่เราสามารถติดตั้งโซลีนอยวาล์วห่างจากตู้ควบคุมได้ไกลแค่ไหน ให้ดูที่ตาราง

เช่นสาย Common (Ground wire) เลือกใช้สายไฟขนาด 1.5 sq.mm. และสายไฟที่เดินไปหาแต่ละวาล์ว (Control wire) ใช้ขนาด 1 sq.mm. ระยะที่สามารถติดตั้งวาล์วโซลีนอยได้ไกลถึง 495 ม.ห่างจากตัวคอนโทรล

 

ที่มา : www.hunterindustries.com
Visitors: 329,821