วาล์วตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ ผ่าน App Hunter BTT

วาล์วตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ แบบใช้ถ่าน ควบคุมผ่าน App มือถือ สัญญาณ Bluetooth

- ควบคุมผ่านมือถือ App สัญญาน Bluetooth

- ควบคุมได้ไม่จำกัดจำนวน

- ตั้งเวลาได้ทั้งแบบไทมเมอร์ตั้งเวลา หรือแบบเป็นรอบเวลา

- สั่งกดเปิดปิดน้ำได้ที่เครื่อง เพียงปุ่มเดียว

- ไฟ LED เตือนให้เปลี่ยนถ่าน

- โปรแกรมใส่รหัสป้องกันบุคคลอื่นใช้งาน

- มีกรองตะกอนที่ทางน้ำเข้า

- แถมถ่าน Alkaline

- เกลียวทางเข้า 3/4"

- เกลียวทางออก 3/4"

 

 

วาล์วตั้งเวลารดน้ำ ด้วยมือถือ

ไทมเมอร์ตั้งเวลารดน้ำ ด้วยมือถือ Bluetooth timer ตัวตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ ผ่านมือถือ

 

ราคา 3,900 บาท
จำนวน:

วิดีโอแนะนำวาล์วตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ ควบคุมผ่าน App มือถือ สัญญาณ Bluetooth

Visitors: 329,821