วิธีการติดตั้ง และการใช้งานโซลีนอยวาล์วระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

ข้อแนะนำในการติดตั้ง และใช้งานโซลีนอยวาล์ว งานระบบรดน้ำต้นไม้

 

ขั้นตอนการติดตั้งโซลีนอยวาล์ว

  1. ทำการเดินท่อทางต้นน้ำ รวมถึงถังเก็บน้ำให้เรียบร้อย
  2. ระบายน้ำทิ้งในท่อออกไป (Flush) เพื่อไล่เศษวัสดุในท่อ ก่อนการติดตั้งวาล์ว
  3. หมุนติดตั้งวาล์วเข้ากับเกลียวท่อ ตามลูกศรระบุทิศทางน้ำ โดยทั่วไปแกนวาล์วจะอยู่ด้านทางน้ำออก การหมุนให้จับที่ตัววาล์วเท่านั้น ระวังอุปกรณ์ตัวปรับ และแกนโซลีนอยเสียหาย
  4. ต่อสายสัญญาณ และปรับตัวปรับต่างๆ

การใช้งานโซลีนอยวาล์ว

  • โซลีนอยวาล์วใช้แรงดันน้ำในการทำการเปิดน้ำและปิดน้ำ แรงดันน้ำที่แนะนำควรมากกว่า 1 บาร์ หรือ 10 ม. เป็นต้นไป
  • ระวังเศษวัสดุเข้าไปในระบบสปริงเกอร์ เนื่องจากอาจเข้าไปติดในตัววาล์ว ทำให้ปิดน้ำได้ไม่สนิท
  • ตัวไล่อากาศ มีในบางรุ่น ใช้ไล่อากาศออกจากตัววาล์ว เปิดไล่อากาศเพียงครั้งเดียวตอนติดตั้งวาล์ว
  • ตัวปรับหรี่ปริมาณน้ำ มีในบางรุ่น แนะนำให้เปิดสุดไว้ตลอดเวลา (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) การหมุนหรี่วาล์วมากจนเกินไปอาจทำให้เกิดอาการวาล์วสั่นได้
  • วาล์วสามารถเปิดได้ด้วยมือตอนติดตั้ง หรือในการทดสอบระบบเท่านั้น การใช้งานปกติ วาล์วจะถูกเปิดด้วยสัญญาณจากเครื่องคอนโทรล ตัวเปิดวาล์วด้วยมือจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งปิดอยู่ตลอดเวลา
  • วิธีการเปิดวาล์วด้วยมือ ให้ดูรายละเอียดในแต่ละรุ่น

 

 

ลิงค์สินค้าโซลีนอยวาล์ว  คลิ๊ก >> โซลีนอยวาล์ว

Visitors: 329,820