การต่อสายไฟฟ้าเข้าคอยล์ไฟฟ้าแบบเหลี่ยม IP65 ของโซลีนอยวาล์วทองเหลือง

การต่อสายไฟฟ้าเข้าคอยล์ไฟฟ้าแบบเหลี่ยม IP65 ของโซลีนอยวาล์วทองเหลือง

 

ส่วนประกอบจุดต่อไฟโซลีนอยวาล์ว

ให้ใช้ไขควงหมุนน็อตตัวเล็ก เพื่อถอดกล่องต่อไฟออกมา

ส่วนประกอบของจุดต่อสายไฟเข้าคอยด์โซลีนอยวาล์ว

 

การต่อสายไฟ

การต่อสายไฟฟ้าเข้าเทอร์มินอล

ให้ร้อยสายไฟที่หุ้มฉนวนเข้าภายในกล่องเทอมินอลก่อนแล้วจึงปลอกสายไฟเข้ารูเทอมินอล รูที่ 1 และ รูที่ 2 ตามภาพ

แนะนำให้ใช้สายไฟฟ้าแบบหุ้มฉนวนไฟฟ้าแบบกลม เช่นสาย VCT โดยเลือกขนาดที่ใกล้เคียงกับรู

Visitors: 248,902