ชุดหัวพ่นหมอก Fogger ชุด 4 หัว (4-Head Set) ลดฝุ่น เพิ่มความชื้นโรงเรือน

  • ลดความร้อนรอบบ้าน โรงเรือน โรงเพาะเห็ด โรงเรียน และสถานที่ต่างๆ
  • ลดละออง ลดฝุ่น
  • ละอองหมอกละเอียด
  • ติดตั้งง่าย
  • ใช้แรงดันจากปั๊มน้ำบ้านทั่วไป

 

  

ราคา 90 บาท
จำนวน:
Visitors: 329,820