หลักการทำงานของโซลีนอยวาล์ว

โซลีนอยวาล์ว หรือวาล์วไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญในระบบการรดน้ำต้นไม้แบบอัตโนมัติ มาดูภาพบรรยายหลักการทำงานของโซลีนอยวาล์วกันเลยว่ามันทำงานอย่างไร

 

ลักษณะสำคัญของโซลีนอยวาล์วที่แตกต่างจากวาล์วเปิดปิดน้ำชนิดอื่นๆ ตามที่อธิบายในคลิปข้างต้น คือมันต้องมีแรงดันน้ำในท่อมันถึงจะทำงานได้ ในบางงานที่มีแรงดันน้ำในท่อน้อยจึงไม่เหมาะที่จะใช้โซลีนอยวาล์วประเภทนี้ เช่นใช้ในการเปิดปิดท่อน้ำจากถังน้ำบนดิน ความสูงไม่ถึง 15 ม. และปล่อยน้ำให้ไหลตามแรงโน้มถ่วง หรือการใช้กับน้ำจากท่อประปาหน้าบ้านโดยตรง ซึ่งจะมีแรงดันน้ำน้อย 
งานลักษณะที่มีแรงดันน้ำน้อยดังกล่าวจึงไม่เหมาะที่จะใช้งานกับโซลีนอยวาล์วของระบบสปริงเกอร์ แต่อาจจะใช้โซลีนอยวาล์วชนิดทองเหลืองได้ เราได้มีบทความที่กล่าวถึงข้อแตกต่างระหว่างโซลีนอยวาล์วแบบพีวีซี และโซลีนอยวาล์วแบบทองเหลืองในบทความ ข้อแตกต่างระหว่างโซลีนอยวาล์วแบบพีวีซีและโซลีนอยวาล์วแบบทองเหลือง

ลิงค์สินค้าโซลีนอยวาล์ว คลิ๊ก >>  โซลีนอยวาล์ว

Visitors: 331,124