วิธีการติดตั้ง การต่อไฟฟ้า เข้าออกตู้อัตโนมัติควบคุมปั๊มน้ำ

วิธีการติดตั้ง การต่อไฟฟ้า เข้าออกตู้อัตโนมัติควบคุมปั๊มน้ำ

วิธีการต่อไฟฟ้าเข้าตู้คอนโทรลปั๊มน้ำ

ภาพแสดงวิธีต่อสายไฟฟ้า และสายสัญญาณ เข้าและออกตู้ควบคุมปั๊มน้ำและวาล์วไฟฟ้า

ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นดังนี้

 - ปั๊มน้ำ   >>> ดูสินค้า

 - ตู้ควบคุมปั๊มน้ำพร้อมเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้    >>>ดูสินค้า

 - โซลีนอยวาล์ว   >>>ดูสินค้า

 - หัวจ่ายน้ำแบบ pop-up    >>>ดูสินค้า   หรือหัวจ่ายน้ำแบบติดตั้งเหนือดิน   >>>ดูสินค้า

 - ท่อและข้อต่อต่างๆ    >>>ดูสินค้า

Visitors: 329,820